Προσφορά Συλλόγου

Ο Σύλλογός μας είναι ένας μη-κερδοσκοπικός, ανταποδοτικός οργανισμός. Τα έσοδα του Συλλόγου από τις δράσεις «επιστρέφουν» στα παιδιά μας μέσω του Tαμείου Αρωγής & Υποτροφιών του Σχολείου, καθώς και μέσω λοιπών δωρεών-χορηγιών του Συλλόγου προς τους μαθητές μας.