Πιστεύουμε ότι όλοι οι γονείς του Σχολείου μπορούμε να προσφέρουμε στον Σύλλογο και κατ’ επέκταση στα παιδιά μας.

Γι’ αυτό ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή όλων των μελών μας που έχουν διάθεση να βοηθήσουν.

 

Συναντήσεις

Οι συνεδριάσεις των γονέων θα πραγματοποιούνται κάθε δύο μήνες, και συγκεκρινένα τους μονούς μήνες (9ος, 11ος, 1ος, 3ος & 5ος) ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00. Θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά (μέσω MS Teams).

Γενικές Συνελεύσεις

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, Γενική Συνέλευση διενεργείται κάθε δύο έτη, αλλά επίσης και όποτε ανακύψουν ζητήματα για τα οποία κρίνεται σκόπιμο να ενημερωθούν όλα τα μέλη.

ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΙΔΕΑ Ή ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ;