Πιστεύουμε ότι όλοι οι γονείς του Σχολείου μπορούμε να προσφέρουμε στον Σύλλογο και κατ’ επέκταση στα παιδιά μας.

Γι’ αυτό ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή όλων των μελών μας που έχουν διάθεση να βοηθήσουν.

Συναντήσεις

Οι συνεδριάσεις έχουν οριστεί δύο φορές το μήνα. Λόγω της υπάρχουσας κατάστασης και των μέτρων προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται, οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται για τα μέλη του συλλόγου διαδικτυακά (μέσω Microsoft Teams).

  • Μηνιαία απογευματινή συνάντηση: Την 1η Παρασκευή κάθε μήνα στις 18:00
  • Μηνιαία πρωινή συνάντηση: Την 3η Δευτέρα κάθε μήνα στις 8:45.

 

Γενικές Συνελεύσεις

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, Γενική Συνέλευση διενεργείται κάθε δύο έτη, αλλά επίσης και όποτε ανακύψουν ζητήματα για τα οποία κρίνεται σκόπιμο να ενημερωθούν όλα τα μέλη.

ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΙΔΕΑ Ή ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ;